Актуално

Комисията по заетост обсъди и съгласува предложенията за държавен план-прием за учебната 2019/2020 за училищата в областта

За учебната 2019/2020 г. държавен план-прием в профилирани и професионални паралелки ще бъде обявен в 41 училища на територията на областта

21 фев 2019