Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


Наименование на структурата на регионално нивоВедомствоАдресРъководителТелефон
факс
Дирекция „Регионален държавен архив” Пловдив, отдел ПазарджикГУАрхиви”към МС4400, Пазарджик
ул.” Свети Иван Рилски”5
pazardjik@archives.government.bg
Директор- Ненка Иванова44 44 38
факс 44 44 32
Регионален отдел ПловдивДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Регионален отдел към
Главна дирекция за държавен технически надзор" - Пловдив
4000гр. Пловдив бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3Началник отдел-
Мария Вълкова
032 26 54 50
Отдел „Статистически изследвания Пазарджик”НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ4400, Пазарджик
ул.” К. Величков” 20
Gshterev@pzjk-12.nsi.bg
Началник-
Георги Щерев
40 27 12
44-55-18
Териториално звено ГРАОГлавна дирекция ГРАО4400, Пазарджик
ул.”Гурко”3 А
ет. 3, стая 505
pz@grao.government.bg
Началник сектор-
Мариана Мачканска
т/ф 44 56 60
Служба по геодезия, картография и кадастърАгенция по кадастъра4400, Пазарджик
п.к. 251, ул.”Цар Иван Шишман” 2, pazardzhik@cadastre.bg
Началник-сектор-
инж. Ангел Юруков
т/ф 44 40 57, 44 86 25
Регионална дирекция за национален строителен контрол-Южен централен район, сектор ПазарджикДирекция за национален строителен контрол4400, Пазарджик
ул.. „Гурко” 3А
rdnsk_pazardjik@abv.bg
Директор- инж. Руслан Райчев

Направление “Стр.контрол”

Инспектори “Строителен контрол”:
44-55-31
44 35 22
факс 44 35 22

44-39-77


44-48-77
Дирекция
“Областно пътно управление”-Пазарджик
Агенция пътна инфраструктура4400, Пазарджик
бул. „Ал.Стамболийски” 20
opu_pazardzik@abv.bg
Директор-
инж. Мая Шимбова
44 44 10
факс 44 62 33

44 44 15
Регионална инспекция по околната среда и водитеРегионална инспекция по околната среда и водите4400, Пазарджик
ул. “Гурко “3, ет.4, п.к. 220

riewpz@riewpz.org
Директор-
Костадин Гешев
40 19 38
факс 44 55 85

44-18-75
Регионална лабораторияИзпълнителна агенция по околната среда4400, Пазарджик
ул.” Гурко” 3, ет.4, п.к. 197
reglab_pz@yahoo.com
Началник отдел “РЛ”
Зорка Грозданова
40 19 41
факс 40 19 42
Регионално бюро към Басейнова дирекцияБасейнова дирекция за управление на водите – Източно беломорски район-Пловдив4400, Пазарджик
Ул.” Гурко” 3, ет.4,
bd_plovdiv@abv.bg
Старши експерт – отдел “Контрол”
Николай Узунов
40 19 34


факс 40 19 28
Регионално управление на образованието ПазарджикМинистерство на образованието и науката4400, Пазарджик
ул. “П. Яворов” 1,
п.к. 69,
riopz@pasat.bg
Началник-
Валентина Кайтазова
т/ф 44-38-72


44 50 02
Областна дирекция “Земеделие”Министерство на земеделието и храните.4400, Пазарджик
ул.” Екзарх Йосиф “3, ет. 4
odzg-pazardjik@mbox.digsys.bg
Директор-
Стоян Траянов
44 31 83

факс 44 86 20
Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” ПазарджикДържавен фонд „Земеделие”4400 Пазарджик
ул.“Ген.Гурко“ № 6, ет.4
Директор-
Валентина Вълева
40 64 22
40 64 33
Общинска служба “Земеделие ” - ПазарджикОбластна дирекция “Земеделие”4400, Пазарджик
ул. "Екзарх Йосиф" 3 ет.4
oszg_pazardjik@abv.bg
Началник-
Светла Петкова
44 86 33
Факс 44 86 20
Регионална дирекция по горитеИзпълнителна агенция по горите4400, Пазарджик
бул. „Ал. Стамболийски” 50,
RugPazardjik@nug.bg
Директор-
инж. Ангел Кузманов
44 55 96

44 83 34
Териториално звено “Рибарство и аквакултура”Изпълнителна “Агенция по рибарство и аквакултури”4400, Пазарджик
ул. “Пловдивска” 3,
Отговорник звено - Пазарджик
Стоян Любомиров
т/ф 44 36 49
Областна дирекция по безопасност на хранитеБългарска агенциа по безопасност на храните4400, Пазарджик
ул. “Н.Цанов” 4
rvs_13@nvms.government.bg
Директор-
Д-р Петко Митев
т/ф 44 42 12
Областна служба “ Съвети в земеделието”Национална служба за съвети в земеделието4400, Пазарджик
ул.” Цар Симеон “23
pazardjik.m@naas.government.bg
mssz-pzi@top.bg
Началник отдел-
Александър Туйков
т/ф 44 08 66
Сектор
“Регионална служба на
контролно-техническата инспекция”
Контролно-техническа инспекция за земеделска и горска техника4400, Пазарджик
ул. “Екзарх Йосиф”3, ет. 4
kati-pazardjik@mbox.contact.bg
Иван Газеповт/ф 44 17 37
Регионална Дирекция “Борба с градушките”Изпълнителна агенция “Борба с градушките”с. Гелеменово,
община Пазарджик
rdbg-gel@hailinfo.com
Директор- Диана Илкова03522 236
факс 034 44 68 76
Териториално подразделение - ПазарджикКомисия по търговия и защита на потребителите
Регионална дирекция “Контрол на пазара” - за областите Пловдив, Смолян и Пазарджик със седалище Пловдив
4400, Пазарджик
ул. ”Генерал Гурко” № 3, ет. 3, стая 3
pazardjik@gzp.bg
Представител – Надя Иванова034/443495
Регионална здравна инспекцияМинистерство на здравеопазването4400, Пазарджик
ул.” Болнична” 17,
Директор-
Д-р Фани Петрова
43 72 20
44 53 65
(в. 222)
44 18 99
Факс 44 30 61
Център за спешна медицинска помощМинистерство на здравеопазването4400, Пазарджик
ул. "Болнична" 7
csmppz@dir.bg
директор-
д-р Надка Пангарова
т/ф 44 45 64
0878 41 80 77
Районна здравна осигурителна каса (РЗОК)НЗОК4400, Пазарджик
ул.” 11-ти август” 2
ВриД Директор-
Калина Георгиева
40 21 03
факс 40 21 07
Регионална дирекция”Социално подпомагане”Агенция за социално подпомагане4400, Пазарджик
ул.” Гурко” 3 А,
rdsppz@abv.bg
pazardjik-rdsp@asp.government.bg
Директор-
Димитрия Гърдева
44 07 77
Дирекция “Областна инспекция по труда”Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”4400, Пазарджик
ул.” Екзарх Йосиф “15А,
oit_pazardjik@telecablenet.com
Директор-
Димитър Търпов
44 14 91
44 14 90
44 14 81
44 14 39
Дирекция “Бюро по труда”-ПазарджикАгенция по заетостта

Дирекция “Регионална служба по заетостта”, Пловдив
4400, Пазарджик
ул.” Екзарх Йосиф “15А,
Директор-
Дочка Димкова
т/ф 44 46 11
44 55 95
44 62 89
44 59 77
Областен отдел “Автомобилна администрация”Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”4400, Пазарджик
ул.”Хр. Смирненски” 26
dai-pazardjik@mail.bg
Директор-
Владимир Добрев
48 59 07
44 71 16
Териториална дирекция на НАП –Пловдив, офис за обслужване ПазарджикНационална агенция по приходите4400, Пазарджик
ул. “Ас. Златаров” 7,
Директор- Петър Лупов40 32 00
факс 44 62 54
Изнесени работни места -ПазарджикАгенция за държавна финансова инспекция
Териториална дирекция – Пазарджик
4400, Пазарджик
ул.” Гурко” 6,
П.к. 170
Ръководител: Виолета Георгиева44 55 12
Митническо бюро – ПазарджикАгенция “Митници”
Регионална митническа дирекция – Пловдив
4400, Пазарджик
ул.” Пловдивска” 103
Началник-
Георги Славов
т/ф 44 61 85
СМЕТНА ПАЛАТА
Сектор - Пазарджик
Сметна палата
Териториално поделение – Пловдив
4400, Пазарджик
бул.” България” 2,
ет. 12, п.к.100
Ръководител сектор
Мариана Петрова
т/ф 44 50 53
Областна дирекция на МВРМинистерство на вътрешните работи4400, Пазарджик
пл.”Съединение” 3


РУП Велинград

РУП Пазарджик


РУП ПанагюрищеРУП ПещераРУП Септември
Директор-
Старши комисар Йордан Рогачев


Йовчо Йовчев

Ненко Годжевъргов


Петко ШотлетковЕлена АбаджиеваСтефан Божилов
44 62 41
43 42 50


0359 5 25 72

43 44 34

0357 6 31 80
0357 6 32 81
в. 34850

0350 6 24 71
0350 6 24 72

03561 22 11
03561 35 31
Сектор „ Пътна полиция”-КАТОбластна дирекция на МВР4400, Пазарджик
ул. “Пловдивска”
riopz@pasat.bg
Началник-
Гл. инспектор Асен Гешев
т/ф 44 62 70
Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населениетоГлавна дирекция„Пожарна безопасност и защита на населението4400, Пазарджик
ул.” К. Величков” 66
Началник-
Комисар Иван Панайотов
44 22 29
Център за специализирана и професионална полицейска подготовка- ПазарджикАкадемия на МВР4400, Пазарджик
ул. “ Иван Соколов” 22
Директор-
Комисар Стоян Зайков
43 41 50
44 47 47
факс 44 59 27
Териториална дирекция „Национална сигурност”Държавна агенция национална сигурност4400, Пазарджик
пл.”Съединение”3
ИФ Директор
Стоян Чиширков
034 434 240
Военно окръжие –II степен ПазарджикМинистерство на отбраната4400, Пазарджик
ул. “2-ри януари” 10
Началник-
подп. Емил Колегов
деж. 44 54 63
Военен клуб - ПазарджикИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Социални дейности ,дирекция ВОЕННИ КЛУБОВЕ – отдел "Юг"4400, Пазарджик
ул.” Княз Ал. Батенберг” 32
pazardzhik@eamsi.bg
Началник- Валентин Крантев44 47 38
Поделение 54360-клон ПазарджикПловдив поделение 54360Пловдив поделение 54360
Клон Пазарджик
майор Цвятко Христозов44 41 55
ЗатворГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”4400, Пазарджик
prisinpz@abv.bg
Началник-Веселин Коцев48 49 11 – централа
факс 48 50 26
Областна пробационна служба гр. ПазарджикГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”4400 Пазарджик
Ул. Гурко 3
Началник- Цветелин Димитров 
Районно управление «Социално осигуряване»НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ4400, Пазарджик
ул. “Екзарх Йосиф “15 А
ул. 2-ри януари № 10
Директор- Елка Гълъбова


отдел “Пенсионно осигуряване”
44 43 66
факс 44 50 45

44 50 71
44 41 60
Административен съд-ПазарджикМинистерство на правосъдието4400, Пазарджик
ул.” К. Величков” 20
Председател-
Мариана Шотева
40 72 26
дел. 40 72 24
адм. секр 40 72 11
Окръжен съд-ПазарджикМинистерство на правосъдието4400, Пазарджик
ул. “Хан Крум”3
Председател-
Елеонора Серафимова
44 49 66
44 53 62
АО 44 49 68
факс 44 49 22
Окръжна прокаратура-ПазарджикПрокуратура на Република България4400, Пазарджик
ул. “Хан Крум”3
op_pazardjik@prb.bg
Окръжен прокурор-
Васил Малинов
44 63 35
44 51 95
факс 40 82 13
ВиК Пазарджик ЕООД в ликвидация
МРРБ4400, Пазарджик
Ул. „2 Януари” 6
Управител- Атанас Узунов44 43 40
Пазарджишка търговско-промишлена палатаБЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА4400, Пазарджик
ул. “Димитър Казаков-Нерон” 4
Ръководител-
Лариса Рузманова
44 44 57
“Индустриално-стопанска асоциация”- Пазарджик

БЪЛГАРСКА ИВДУСТРИАЛНО-СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ4400, Пазарджик
ул. “Константин Величков”8
radian@pasat.bg
Ръководител-
Цветанка Радина
т/ф 44 33 15
КРИБ ПазарджикКонфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)4400, Пазарджик
ул. “Цар Иван Шишман” №2
krib_pazardjik@abv.bg
КРИБ Пазарджик
Представител Евгения Пекаж
0888 45 28 38

КНСБ
КНСБ- Пазарджик4400, Пазарджик
ул. “Екзарх Йосиф” 15
knsb_pz@pazardjik.com
Ръководител-
Александър Шопов
44 42 88
СРС”Подкрепа”СРС”Подкрепа” Пазарджик4400, Пазарджик
srs_pazardjik@abv.bg
Ръководител-
Никола Минчев
44 23 33