home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


Наименование на структурата на регионално нивоВедомствоАдресРъководителТелефон факс
Дирекция „Регионален държавен архив” Пловдив, отдел ПазарджикГУАрхиви”към МС4400, Пазарджик ул.” Свети Иван Рилски”5 pazardjik@archives.government.bgДиректор- Мария Керезова44 44 38 факс 44 44 32
Сектор ПазарджикДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Регионален отдел Главна инспекция за държавен технически надзор" - Пловдив4400, Пазарджик ул. "Гурко", ет. 3, стая 2 gifbg@mail.bgНачалник сектор- Георги Фурнаджиев44 05 43
Отдел „Статистически изследвания Пазарджик”НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ4400, Пазарджик ул.” К. Величков” 20 Gshterev@pzjk-12.nsi.bgДиректор- Георги Щерев40 27 12 44-55-18
Териториално звено ГРАОГлавна дирекция ГРАО4400, Пазарджик ул.”Гурко”3 А ет. 3, стая 505 pz@grao.government.bgНачалник сектор- Мариана Мачканскат/ф 44 56 60
Служба по геодезия, картография и кадастърАгенция по кадастъра4400, Пазарджик п.к. 251, ул.”Цар Иван Шишман” 2, pazardzhik@cadastre.bgНачалник-сектор- Румен Касандровт/ф 44 40 57, 44 86 25
Регионална дирекция за национален строителен контрол-Южен централен район, сектор ПазарджикДирекция за национален строителен контрол4400, Пазарджик ул.. „Гурко” 3А rdnsk_pazardjik@abv.bgДиректор- инж. Руслан Райчев
Направление “Стр.контрол”
Инспектори “Строителен контрол”:
44-55-31 44 35 22 факс 44 35 22
44-39-77

44-48-77
ДирекцияОбластно пътно управление”-ПазарджикАгенция пътна инфраструктура4400, Пазарджик бул. „Ал.Стамболийски” 20 opu_pazardzik@abv.bgДиректор- ВрИД инж. Мая Шимбова 44 44 10 факс 44 62 33
44 44 15
Регионална инспекция по околната среда и водитеРегионална инспекция по околната среда и водите4400, Пазарджик ул. “Гурко “3, ет.4, п.к. 220
riewpz@riewpz.org
Директор- Костадин Гешев

Зелен телефон Иван Петков
44 43 89 44 19 38 факс 44 55 85
44-18-75
Регионална лабораторияИзпълнителна агенция по околната среда4400, Пазарджик ул.” Гурко” 3, ет.4, п.к. 197 reglab_pz@yahoo.comНачалник отдел “РЛ” Анна Петрова44 34 41 факс 40 19 42
Регионално бюро към Басейнова дирекцияБасейнова дирекция за управление на водите – Източно беломорски район-Пловдив4400, Пазарджик Ул.” Гурко” 3, ет.4, bd_plovdiv@abv.bgСтарши експерт – отдел “Контрол” Георги Иванов Добрев40 19 34

факс 40 19 28
Регионално управление на образованието ПазарджикМинистерство на образованието и науката4400, Пазарджик ул. “П. Яворов” 1, п.к. 69, riopz@pasat.bgНачалник- Валентина Кайтазоват/ф 44-38-72

44 50 02
Областна дирекция “Земеделие” Министерство на земеделието и храните.4400, Пазарджик ул.” Екзарх Йосиф “3, ет. 4 odzg-pazardjik@mbox.digsys.bgДиректор- Стоян Траянов44 31 83
факс 44 86 20
Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” ПазарджикДържавен фонд „Земеделие”4400 Пазарджик ул.“Ген.Гурко“ № 6, ет.4ВрИД Валентина Вълева40 64 22 40 64 33
Общинска служба “Земеделие ” - ПазарджикОбластна дирекция “Земеделие”4400, Пазарджик ул. "Екзарх Йосиф" 3 ет.4 oszg_pazardjik@abv.bgНачалник- Светла Петкова44 86 33 Факс 44 86 20
Регионална дирекция по горитеИзпълнителна агенция по горите4400, Пазарджик бул. „Ал. Стамболийски” 50, RugPazardjik@nug.bgНачалник- инж. Владимир Влахов44 55 96
44 83 34
Териториално звено “Рибарство и аквакултура”Изпълнителна “Агенция по рибарство и аквакултури”4400, Пазарджик ул. “Пловдивска” 3,Директор Стоян Любомировт/ф 44 36 49
Областна дирекция по безопасност на хранитеБългарска агенциа по безопасност на храните4400, Пазарджик ул. “Н.Цанов” 4 rvs_13@nvms.government.bgДиректор- Д-р Петко Митевт/ф 44 42 12
Областна служба “ Съвети в земеделието”Национална служба за съвети в земеделието4400, Пазарджик ул.” Цар Симеон “23 pazardjik.m@naas.government.bg mssz-pzi@top.bgНачалник отдел- Атанас Ланковт/ф 44 08 66
Сектор Регионална служба на контролно-техническата инспекция”Контролно-техническа инспекция за земеделска и горска техника4400, Пазарджик ул. “Екзарх Йосиф”3, ет. 4 kati-pazardjik@mbox.contact.bgИван Газеповт/ф 44 17 37
Регионална Дирекция “Борба с градушките”Изпълнителна агенция “Борба с градушките”с. Гелеменово, община Пазарджик rdbg-gel@hailinfo.comДиректор- Диана Илкова03522 236 факс 034 44 68 76
Териториално подразделение - ПазарджикКомисия по търговия и защита на потребителите Регионална дирекция “Контрол на пазара” - за областите Пловдив, Смолян и Пазарджик със седалище Пловдив4400, Пазарджик ул. ”Генерал Гурко” № 3, ет. 3, стая 3 pazardjik@gzp.bgПредставител – Надя Иванова034/443495
Регионална здравна инспекцияМинистерство на здравеопазването4400, Пазарджик ул.” Болнична” 17,Директор- Д-р Фани Петрова43 72 20 44 53 65 (в. 222) 44 18 99 Факс 44 30 61
Център за спешна медицинска помощМинистерство на здравеопазването4400, Пазарджик ул. "Болнична" 7 csmppz@dir.bgдиректор- д-р Надка Пангароват/ф 44 45 64 0878 41 80 77
Районна здравна осигурителна каса (РЗОК)НЗОК4400, Пазарджик ул.” 11-ти август” 2Директор- Анна Михайлова40 21 03 факс 40 21 07
Регионална дирекция”Социално подпомагане”Агенция за социално подпомагане4400, Пазарджик ул.” Гурко” 3 А, rdsppz@abv.bg pazardjik-rdsp@asp.government.bgДиректор- Димитрия Гърдева 44 07 77
Дирекция “Областна инспекция по труда”Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”4400, Пазарджик ул.” Екзарх Йосиф “15А, oit_pazardjik@telecablenet.comДиректор- Васил Мезов44 14 91 44 14 90 44 14 81 44 14 39
Дирекция “Бюро по труда”-ПазарджикАгенция по заетостта
Дирекция “Регионална служба по заетостта”, Пловдив
4400, Пазарджик ул.” Екзарх Йосиф “15А,Директор- Катя Шоповат/ф 44 46 11 44 55 95 44 62 89 44 59 77
Областен отдел “Автомобилна администрация”Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”4400, Пазарджик ул.”Хр. Смирненски” 26 dai-pazardjik@mail.bgДиректор- Владимир Добрев48 59 07 44 71 16
Териториална дирекция на НАП –Пловдив, офис за обслужване ПазарджикНационална агенция по приходите4400, Пазарджик ул. “Ас. Златаров” 7,. Директор- Георги Трендафилов40 32 00 факс 44 62 54
Изнесени работни места -ПазарджикАгенция за държавна финансова инспекция Териториална дирекция – Пловдив4400, Пазарджик ул.” Гурко” 6, П.к. 170Директор- Георгиева44 55 12
Митническо бюро – ПазарджикАгенция “Митници” Регионална митническа дирекция – Пловдив4400, Пазарджик ул.” Пловдивска” 103Началник- Георги Славовт/ф 44 61 85
СМЕТНА ПАЛАТА Сектор - ПазарджикСметна палата Териториално поделение – Пловдив4400, Пазарджик бул.” България” 2, ет. 12, п.к.100Ръководител сектор Мариана Петроват/ф 44 50 53
Областна дирекция на МВРМинистерство на вътрешните работи4400, Пазарджик пл.”Съединение” 3

РУП Велинград
РУП Пазарджик

РУП Панагюрище


РУП Пещера


РУП Септември
Директор- Йордан Рогачев

Йовчо Йовчев
Ненко Годжевъргов

Петко Шотлетков


Елена Абаджиева


Стефан Божилов
44 62 41 43 42 50

0359 5 25 72
43 44 34
0357 6 31 80 0357 6 32 81 в. 34850
0350 6 24 71 0350 6 24 72
03561 22 11 03561 35 31
Сектор „ Пътна полиция”-КАТОбластна дирекция на МВР4400, Пазарджик ул. “Пловдивска” riopz@pasat.bgНачалник- Гл. инспектор Асен Гешевт/ф 44 62 70
Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населениетоГлавна дирекция„Пожарна безопасност и защита на населението4400, Пазарджик ул.” К. Величков” 66Началник- Иван Панайотов44 22 29
Център за специализирана и професионална полицейска подготовка- ПазарджикАкадемия на МВР4400, Пазарджик ул. “ Иван Соколов” 22Директор- Стоян Зайков43 41 50 44 47 47 факс 44 59 27
Териториална дирекция „Национална сигурност”Държавна агенция национална сигурност4400, Пазарджик пл.”Съединение”3Директор Емил Илков034 434 240
Военно окръжие –II степен ПазарджикМинистерство на отбраната4400, Пазарджик ул. “2-ри януари” 10Началник- подп. Емил Колеговдеж. 44 54 63
Военен клуб - ПазарджикИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Социални дейности ,дирекция ВОЕННИ КЛУБОВЕ – отдел "Юг"4400, Пазарджик ул.” Княз Ал. Батенберг” 32 pazardzhik@eamsi.bgНачалник- Станко Проданов44 47 38
Поделение 54360-клон ПазарджикПловдив поделение 54360Пловдив поделение 54360 Клон Пазарджикмайор Цвятко Христозов 44 41 55
ЗатворГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”4400, Пазарджик prisinpz@abv.bgНачалник-Веселин Коцев48 49 11 – централа факс 48 50 26
Областна пробационна служба гр. ПазарджикГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”4400 Пазарджик Ул. Гурко 3Началник- Цветелин Димитров 
Районно управление «Социално осигуряване»НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ4400, Пазарджик ул. “Екзарх Йосиф “15 А ул. 2-ри януари № 10 Директор- Елка Гълъбова

отдел “Пенсионно осигуряване”
44 43 66 факс 44 50 45
44 50 71 44 41 60
Административен съд-ПазарджикМинистерство на правосъдието4400, Пазарджик ул.” К. Величков” 20Председател- Мариана Шотева40 72 26 дел. 40 72 24 адм. секр 40 72 11
Окръжен съд-ПазарджикМинистерство на правосъдието4400, Пазарджик ул. “Хан Крум”3Председател- Елеонора Серафимова44 49 66 44 53 62 АО 44 49 68 факс 44 49 22
Окръжна прокаратура-ПазарджикПрокуратура на Република България4400, Пазарджик ул. “Хан Крум”3 op_pazardjik@prb.bgОкръжен прокурор- Васил Малинов44 63 35 44 51 95 факс 40 82 13
ВиК Пазарджик ЕООД в ликвидация МРРБ4400, Пазарджик Ул. „2 Януари” 6Управител- Атанас Узунов44 43 40
Пазарджишка търговско-промишлена палатаБЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА4400, Пазарджик ул. “Димитър Казаков-Нерон” 4Директор- Лариса Рузманова44 44 57
Индустриално-стопанска асоциация”- Пазарджик
БЪЛГАРСКА ИВДУСТРИАЛНО-СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ4400, Пазарджик ул. “Константин Величков”8 radian@pasat.bgДиректор- Цветанка Радинат/ф 44 33 15
КРИБ ПазарджикКонфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)4400, Пазарджик ул. “Цар Иван Шишман” №2 krib_pazardjik@abv.bgПредседател на УС на КРИБ Пазарджик - Атанас Кръстев0894772794

КНСБ
КНСБ- Пазарджик4400, Пазарджик ул. “Екзарх Йосиф” 15 knsb_pz@pazardjik.comРъководител- Александър Шопов44 42 88
СРС”Подкрепа”СРС”Подкрепа” Пазарджик4400, Пазарджик srs_pazardjik@abv.bgРъководител- Никола Минчев44 23 33