Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик Отборът на ОУ „Патриарх Евтимий” гр. Пещера е победител в областното ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации”

  27. 04. 2017 : 19:54:08 |

Под патронажа на областния управител Златко Митрев, днес в парк „Острова” се проведоха  ХV-те  областни ученически състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. „Бъдете бързи и смели. Пожелавам на отборите да се справят успешно с поставените ми практически задачи”, каза при откриването на състезанието Златко Митрев.
В надпреварата се включиха 11 отбора, победители в общинските състезания.

 В Областна администрация Пазарджик започна внедряването на европейския модел за самооценка CAF

  27. 04. 2017 : 14:13:43 |

     От 24 до 26 април 2017г. , в Областна администрация Пазарджик се проведе първото обучение за внедряване на европейския модел за самооценка CAF в администрацията.
     CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор и неговото прилагане.

 Заместник областният управител Георги Милчев преряза лентата на Коридор „Европа” в профилирана гимназия „Иван С. Аксаков”

  26. 04. 2017 : 16:00:17 |

В Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков”-гр. Пазарджик, беше открит  официлано Коридор „Европа”. В коридора са поставени националните флагове на всички страни членки на Европейския съюз, както и кратка информация за държавите и за тяхното присъединяване.

 Комисията по заетостта класира фирмите от област Пазарджик, подали заявки по схемите за заетост и обучение

  25. 04. 2017 : 18:18:46 |

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие оцени и класира 85 броя заявки на работодатели за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по схема „Обучения и заетост на младите хора”. По тази схема на област Пазарджик бе определена финансова квота в размер на 1 573 121 лева.

 Областният управител призова общините и ВиК дружествата в областта за стриктен контрол на водата за питейни и битови нужди

  25. 04. 2017 : 17:23:05 |

Областният управител Златко Митрев свика работна среща във връзка с констатираните завишени стойности на естествен уран в питейната вода от водоизточници на територията на Община Велинград и наложените ограничения на водоползването. На срещата присъстваха кметове и представители на общини, управители на ВиК дружества, ръководителите на РЗИ, РИОСВ, МВР и Окръжна прокуратура Пазарджик.

 Областният управител и кметът на Стрелча откриха саниран блок по Националната програма за енергийна ефективност

  25. 04. 2017 : 15:44:51 |

Санираната многофамилна сграда на бул. ”България” 110 в град Стрелча бе открита  официално днес. Това стана в присъствието на кмета на община Стойно Чачов, областния управител Златко Митрев, управителят на фирмата – изпълнител на проекта Светлин Владимиров и живеещите в блока.

 Областният управител върна за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Ракитово

  18. 04. 2017 : 17:14:34

Със Заповед на областния управител Златко Митрев е върнато за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Ракитово относно промяна начина на трайно ползване на пасище /мера/ на ливада, на имот находящ се в местността  „Крашка“,  в землището на гр. Костандово.
Така приетото решение е противоречиво и не кореспондира с разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от /Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ ЗСПЗЗ, цитирана като основание за приемането му.
[ Прочети още ... ]

 Заместник областният управител Стефан Мирев участва в заседанието на Областния консултативен съвет по животновъдство

  11. 04. 2017 : 17:03:26 |

В Приемна зала на Областна администрация Пазарджик се проведе първото за годината заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство. Директорът на ОД „Земеделие” Пазарджик, Стоян Траянов представи актуалните за сектора мерки, които предстои да бъдат отворени па Програмата за развитие на селските райони. 

 Работна среща във връзка с  разработването на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците

  07. 04. 2017 : 16:31:09 |

Днес се проведе заседание на експертна работна група, чиято задача е да изготви единна рамка за разписването на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Пазаджик. Разработването на Стратегията е във връзка с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 1 август 2016 г. 

 Комисията по заетостта одобри Регионална програма за заетост в област Пазарджик за 2017 година

  06. 04. 2017 : 16:13:37 |

Комисията по заетостта одобри на свое заседание днес Регионална програма за заетост в област Пазарджик за 2017 година. Програмата ще бъде финансирана със сумата от 245817 лева, от които 239 280 лева са средства от държавния бюджет, 6387 лева са осигурени от 12-те общински администрации, участващи в програмата, а 150 лева са от Областна администрация Пазарджик. 

 Асоциацията по ВиК в област Пазарджик подписа договор с ВиК оператора

  06. 04. 2017 : 14:36:02 |

На извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Пазарджик, днес бе сключен договор между Асоциация по ВиК – Пазарджик и „ВиК- в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик .Той бе подписан от областния управител и председател на Асоциацията Златко Митрев и управителя на „ВиК- в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик инж. Атанас Узунов. 
Отиди на страница       >>