03062019.jpg

В периода 27-29 май 2019 г. Областният управител Стефан Мирев  и представители на Областна администрация Пазарджик участваха във втората среща, международен семинар и обучителна визита по проект „REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС. От българска в международния семинар взеха участие и  представители на Фондация „Земята източник на доходи“, Пловдивския аграрен университет и филиал на Технически университет-София.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.95