REGIONS 4FOOD_EU_FLAG.jpg

От началото на 2019 г. екипът от Областна администрация Пазарджик, работещ по проект REGIONS4FOOD (финансиран по програма ИНТЕРЕГ Европа на ЕС), изпълнява първата базова дейност - анализ на текущото състояние на цифровизацията в агро-хранителния сектор в област Пазарджик.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.76