www.jpg

В рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“ и в изпълнение на разпоредбите на чл.39а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Агенцията по обществени поръчки (АОП) изгражда единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.91