mirev2.jpg

Със заповед на областния управител Стефан Мирев се дава разрешение на община Пазарджик да сключи договор за обществен превоз на пътници без конкурс, с оглед спешно осигуряване на превозвач по градски автобусни линии, квота на община Пазарджик, за които действащият договор с обществения превозвач е изтекъл.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.240