200220207.jpg

Близо половината от финансираните проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.238