29012020.jpg

Областният координационен център, създаден по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, проведе първото си редовно заседание за 2020 г.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.219