SMirev.jpg

Със Заповед №ТУ-15/27.01.2020 на Областния управител Стефан Мирев се разрешава на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз на пътници без конкурс за линиите от общинската и областната транспортна схема квота на община Ракитово.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.217