ms-ministerski-savet.jpg

Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за условията, контрола и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.214