09092019.jpg

Началото на празничното събитие в с. Панагюрски колонии беше отбелязано с тържествени салюти и посрещане знамето на СЛРД „Глиган” – Панагюрище и знамената на ловните дружинки под звуците на марша на ловеца от Карл Мария фон Вебер.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.145