МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕМеждинна оценка на Стратегия за развитие на област Пазарджик

Междинна оценка на Стратегия за развитие на област Пазарджик - Експертен встъпителен доклад

Междинна оценка на Стратегия за развитие на област Пазарджик - Окончателен доклад