02082022.jpg

Темата “Живи човешки съкровища – България 2022“ събра 30 читалищни секретари от област Пазарджик на информационен семинар Форумът беше организиран от Пазарджишкия регионален център „Читалища“ и Областна администрация Пазарджик.

Заседателната зала на администрацията се бе превърнала в кинозала, за да създаде усещане за значимост на събитието, каквато подобава на темата за опазване на нематериалното културно наследство на България.

Във времето за регистрация, на екран вървеше филм с изпълнение на Ансамбъл „Овчарска песен“ - областната номинация за “Живи съкровища - България“ 2016, на читалище“Св. Св. Кирил и Методий-1919 г.“ с. Дорково, вписана в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на страната. За атмосфера и онагледяване на добрите примери. Въодушевление бързо превзе залата. От усещането за висш дълг по съхраняване и предаване на  националността – като държавна повеля и като гражданска активност. И от осъзнатата значимост на читалищата в този процес.

Гл. ас. д-р Радка Братанова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН направи задълбочено експертно представяне по темата, допълнено от познаването й на Пазарджишка етнографска област и от дългогодишното й председателство на Регионалните комисии по подбор на областни номинации за попълване на Националната листа за нематериално културно наследство. Експозето й /макар онлайн/ предизвика жив интерес към новостите около функциониране на Националната система “Живи човешки съкровища – България“, въведени от настоящата година.

 През м. юли Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2022 г., която преминава през два етапа – областен и национален. Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

Областният етап протича в периода юли - септември 2022 г. и се организира от областните администрации. За селектиране на постъпилите кандидатури се създадават експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на  нематериалното културно наследство. До 30 септември 2022 г. в Министерството на културата постъпват протоколите от работата на областните комисии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури. От страна на областна администрация Пазарджик вече са изпратени писма до всички общини, читалища и музеи на територията на областта. Институциите и организациите, които ще предложат кандидатури за участие в селекцията трябва да ги подготвят и входират в Областна администрация Пазарджик до 12 септември 2022 г.

За културното наследство, значимо и характерно за Пазарджишко, говори Вася Гергинова - главен уредник в отдел “Етнография“ на РИМ Пазарджик. Техническото и технологично обезпечаване за провеждане на форума осъществи системният специалист от Областна администрация, Мартин Ашикян. А модератор и инициатор на срещата беше инж. Радка Енчева- Кочева от Регионалния читалищен център.

Случи се познавателно “пътуване“ в материята за нематериалното културно наследство – научно и чувствено. Очакваме силни кандидатури за „Живи човешки съкровища“ на България, от област Пазарджик. Пожелаваме си да са с международното признание на ЮНЕСКО!  


Slice