Snimka-BDZ-2022.jpg

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на общо пет имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на община Белово, област Пазарджик, като три от тях са в село Сестримо, а останалите два в село Момина Клисура и град Белово. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”.

Правителството взе решение и за обявяване на сгради публична държавна собственост за сгради частна държавна собственост. Те се намират се в село Джерман, община Дупница, област Кюстендил, град Перник, община Перник, област Перник и град Враца, община Враца, област Враца. Сградите ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото им конструктивно състояние. Тяхното преобразуване и премахването им е необходимо за изпълнение на предвидени основни ремонти и реконструкции, както и за рекултивиране на терените.  


Dostypno Za Vas