Kojuharov-2020.jpg

Заместник областният управител Йордан Кожухаров и началникът на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова представиха област Пазарджик в националната работна среща, организирана от Министерството на образованието и науката във връзка с изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Основен акцент в срещата бе подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите, по-добра комуникация и ефективност на действията за приобщаване към образователната система на деца на възраст от 4 до 7 години.

От началото на работата по Механизма са приобщени над 49 хиляди деца. Вторично са отпаднали около 6 хиляди. През 2020 г. екипите за обхват мобилизират усилията за предотвратяване на отпадането на децата и учениците в задължителна предучилищна възраст. Ранното обхващане на децата в системата на образованието е ключово и за по-нататъшната им интеграция в обществото.

В срещата участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на вътрешните работи Младен Маринов, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, представители на министерства и техните регионални структури, ангажирани конкретно с дейностите по Механизма.