home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


SPUR


 Областна администрация Пазарджик участва в програма
 
SPUR”

 Към нови импулси за учене и ангажираност с изграждането на демокрацията в ЕС”


Нови форми на обществена и интеркултурна ангажираност и доброволчество, като нов подтик към гражданското и демократично участие на ниво ЕСПроектът бе по инициатива на община Nea Smyrni, разположена на ок. 4 км. югозападно от центъра на Атина, Гърция. Тя носи името си от град Смирна (днешен Измир в Турция), от който през 1922 г. тук са се заселили голям брой бежанци след споразумението за размяна на граждани между Гърция и Търция . Общинатаизпълнява този проект с подкрепата на програма „Европа за гражданите” на Европейския съюз

 
Основната цел на програма “SPUR” беше да се акцентира и направи оценка на значението на солидарността и доброволчеството в настоящия контекст на икономическа и хуманитарна криза в рамките на обединена Европа, както и подобряването на условията за гражданско и демократично участие на гражданите, които ги упражняват, като нов импулс и нови форми на обществена и интеркултурна ангажираност за повишаване на гражданското и демократично участие на национално ниво и на ниво ЕС


За разлика от екстремистките или популистки движения и радикализираното поведение, както и от ксенофобията, липсата на толерантност и всякакви форми на дискриминация срещу уязвими групи или социално изключени лица в обществата в ЕС и непривилегировани групи от населението или такива в неравностойно положение, в каквито често има много младежи и лица с произход извън ЕС, тези форми съдействат за:


a): Стабилизиране на обществените системи за социални грижи, здравеопазване, заетост, образование, опазване на околната среда и култура, които биват силно засегнати в условията на икономическа криза и бедност;

b):
Допълнителна защита на основните права, и по-специално на малцинствата;

c): Спомагане да се възстанови правното и гражданско равенство за достоен живот;

d):
Подпомагане и засилване на икономиката и развитието, и накрая;

e):
Укрепване на доверието в принципите и ценностите, върху които се гради Европейският съюз, и по-специално по отношение на различните видове евроскептицизъм, и изтъкване на постигнатото от обединена Европа и цената на това, да няма обединение, както и създаване на нов положителен образ за Европа и европейската интеграция.
 
 Допълнителна информация за четирите неформални образователни срещи можете да намерите на английски език от препратката. Също така, можете да разгледате уебсайта на проект “SPUR” http://dnsspur.gr/, където ще намерите аналитичната програма, видео материали и снимки.