Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ


№по редНаименование на имота, адрес№ на АДСХарактер на собственосттаПредоставени праваДанъчна оценка
1.Дворно място с площ 635 кв.м. и 5 ет. сграда със ЗП 300 кв.м.гр.Пазарджик, ул.”Е.Йосиф”23535/25.08.2000г.публичнаОбластен управител833 500,00 лв
2.79,66 % ид. част от ПИ с площ 60 кв.м. и 3 ет. сграда (БЗНС) със ЗП 60 кв.м.гр. Пазарджикул.”Д.Казаков-Нерон” №63215/16.05.2000г.частнаОбластен управител/търговски обект-свободен/63 270,00 лв.
3.4 ет сграда със ЗП 296 кв.м.гр. Пазарджикул.”2-ри януари”3676/23.06.2001г.частнаОЗ ИН-Сектор “Пробация” Военно окръжие НОИ, РУСО525 400,00 лв
4.Част от IV-ти етаж на 4 ет. сграда със ЗП 396 кв.м.-деканатгр. Пазарджикул.”Болнична”3636/16.02.2001г.частнаСпешна медицинска помощПазарджик157 740, 00 лв.
5.Ид. част от ПИ с площ 2321 кв.м. и сграда със ЗП 315 кв.м.гр. Пазарджикул.”Екз. Йосиф” №15А5803/11.07.2011г.публичнаБюро по трудагр. Пазарджик,РУ “Социално осигуряване,РДВР “СОД”,Дирекция инспекция по труда,КНСБ1 151 050,00 лв.
6.Част от сграда със ЗП 1206 кв.м.гр. Пазарджикул.”Екз. Йосиф” №15А5802/1107.2011г.частнаОбластен управител тдаден под наем /684 930,00 лв.
7.Част от сграда-сам. обект със ЗП 459 кв.м.гр. Пазарджик ул.”бул.“България”45778/09.03.2011г.частнаОбластен управител/търговски обект-свободен/339 680,00 лв.
8Част от 4 ет. сграда със ЗП 621 кв.м.- III-ти етаж и сутеренгр.Пазарджикул.”Гурко”34429/16.02.2004г.частнаТЗ “ГРАО”,Комисия за защита на потребителя, ОС на БЧК Комисия за установяване на имущество от престъпна дейност,РД “Социално подпомагане”, Басейнова Дирекция492 500,00 лв.
9ІV-ти ет. от сграда със ЗП293,98 кв.м.гр. Пазарджикул.”Екз.Йосиф”34319/14.05.2003гчастнаОбластна дирекция “Земеделие”105 230,00 лв.
10І-ви ет от сграда със ЗП 342,36 кв.м.гр. Пазарджикул. “Екз.Йосиф” №195368/22.05.2008г.частнаДирекция “Социално подпомагане –Пазарджик189 830,00 лв.
11I-ви ет. от сграда със ЗП 181,58 кв.м.гр. Пазарджикул.”Гурко”85520/11.05.2009г.частнаДирекция“Социално подпомагане”- Пазарджик86 030,00 лв
12Vти етаж от сграда с ЗП 390 кв.м.гр.Пазарджик,ул.К.Величков”205523/03.06.2009г.частнаАдминистративен съд177 200,00 лв.
13ПИ с площ 5563 кв.м.и сгрда със ЗП 2316 кв.м., гр.Пазарджикул. “Хр. Касапвелев”6235/21.08.2013г.частнаОбластен управител/свободен/434 303,40 лв.
14ПИ с площ 4137 кв.м.и сгрда със ЗП 2026 кв.м.гр.Пазарджикул. “Хр. Касапвелев”6236/21.08.2013г.частнаОбластен управител/свободен/373 085, 10 лв.15Апарт.11,ет.4вх.А площ 63,81 кв.м.гр. Пазарджикул.”Болнична”№315506/30.03.2009г.частнаОбластен управител/жилище-свободно/29 490,00 лв.
16Дворно мяст с площ 345 кв.м. и жил. И сграда със ЗП 111 кв.м. гр. ПазарджикУл.Й.Ненов 103222/16.05.2000г.частнаОбластен управител/отдадено под наем /2 640,00 лв.
17Апарт 28, ет.7 площ 62,78 кв.м.гр. Пазарджикул.”Спартак”86232/12.08.2013г.частнаОбластен управител/отдадено под наем /10 403,80 лв.
18Сграда със ЗП 426,09кв.м.,1ет гр. Пазарджик ул.”Виделина”104641/10.10.2004г.частнаОбщина Пазарджик,Клуб на БСП253 280,00 лв.
19Дворно място с площ 541 кв.м. и сграда със ЗП 191 кв.м.,2 ет. Заводски строежи, п.XLVI, кв.4 гр.Пазарджик6207/07.05.2013г.частна.Областен управител/свободен /61 736, 90 лв.

20Стълбище – гр. Пазарджик ул. “К.Величков”№11Б4254/11.02.03г.частнаОбластен управител/свободен/1 710,00 лв.
21Парцел с площ 20,67 кв.м. и двуетажен магазин със ЗП 20,67 кв.м. гр.Пазарджик.”Отон Иванов”173228/16.05.2000г.частнаОбластен управител/отдаден под наем /15 260,00 лв.

22ПИ с площ 85 782 кв.м. и 3 бр. Сгради-промишленигр. Пазарджик ул.”Заводска495766/10.02.2011частнаОбластен управител/свободен/759 860,00 лв.
23ПИ с площ 97 кв.м. и 2 бр. гаражи със ЗП97 кв.м.гр.Пазарджик, ул.”Димитър Бояджиев” №25522/ 26. 05.2009г.частнаОбластен управител/свободен/40 710,00 лв.
24Сглобяема барака с площ 206 кв.м.гр. Пазарджик ул.”Р.Алексиев”93623/14.12.2000г.частнаОбластен управител/свободен/1 600,00 лв.
25част от УПИ VIII-ОКС складова база с площ 5243 кв.м. кв.4гр. Пазарджик4888/17.02.2006г.земяЗастроен терен59 300
26УПИ III-КК”МАРИЦА”с площ 1098 в.м., кв.4агр. Пазарджик5020/21.06.2006г.частнаОбластен управител/свободен/9 250,00 лв.
27УПИ VIII-3152 кв.258 гр. Пазарджик ул. “ИВ.ВАЗОВ”1 с площ 224,15 кв.м.5223/21.06.2007г.частнаНезастроен терен7 170,00 лв.
28ПИ № 055007 М.”Малък Якуб”-Пазарджик с площ 2504 кв.м.4780/15.07.2005г.частнаОбластен управител/свободен/5 700,00 лв.
29УПИ XI кв.62 с.Главиница с площ 1410 кв.м.5364/12.05.2008г.частнаОбластен управител/свободен/4 690,00 лв.
30УПИ X кв.62 с.Главиница с площ 970 кв.м.536212.05.2008г.частнаОбластен управител/свободен/3 230,00 лв.
31УПИ VI кв.62 с.Главиница с площ 1920 кв.м.5965/13.03.2012г.частнаОбластен управител/свободен/6 902,00 лв.
32ПИ № 000112М.Войводска с. Ивайло5541/29.12.2009г.частнаОбластен управител/свободен/4 600,00 лв.
33.175/415 ид.ч. кв.м. от УПИ II кв. 60с. Главиница5788/26.04.2011г.частнаЗастроен терен520,00 лв.
34ПИ№000099 с площ 7150 кв.м.с.Огняново4574/06.07.2004г.частнаОбластен управител/предоставен възмездно/8 579,00 лв.
35Част от ІІ-ри ет. в сграда с площ 40 кв.м.с. Калугерово3624частнаОбластен управител/свободен/2 067,40 лв.
36І-ви ет. от ЖСК “Романтика” Брациово3225частнаБюро по труда7 952,60 лв.
37ІІ-ри ет. от сграда, ул. “Хр. Ботев”гр.Ракитово3622частнаДирекция социално подпомагане-Ракитово86 436,50 лв.
387/16 ид. части от дв. място с площ 286 кв.м. и І-ви ет. от сграда с площ 86 кв.м.ул.”Ив. Раков”гр. Пещера3230/16.05.2000гчастнаОбластен управител/свободен/35 018,41 лв.


39Сграда със ЗП 32 кв.м.с. Мало Конаре4000/01.03.2002г.частнаОбластен управител/отдаден под наем /886,00 лв.
40гр. Батак, м.”Цигов чарк”дв. място с площ 11 159 кв.м. и 7 бр. вили6234/19.08.2013г.частнаОбластен управител/свободен/60 449,20 лв.
41гр. Батак, м.”Цигов чарк”дв. място с площ 16 866 кв.м. и сграда хотел”Орфей”6233/19.08.2013г.частнаОбластен управител/свободен/215 803,10 лв.
42УПИ ІІ-3181-ДСК с площ 1058 кв.м.гр.Велинград5675/21.07.2010г.частнаЗастроен терен33 327 лв.
43½ ид. част от УПИ ІV-2280, кв.198, с площ 379 кв.м. гр.Велинград5611/07.06.2010г.частнаЗастроен терен4 263,80 лв.
44УПИ VІ-5657 с площ 422 кв.м., кв.13, гр.Велинград5474/17.11.2008г.частнаЗастроен терен3 578,60 лв.
46ПИ с площ 15755 кв.м.з-ще на с. Свобода5815/08.09.2011г.частнаОбластен управител/свободен/20 796,60 лв.
47ПИ с площ 15755 кв.м.з-ще на с. Свобода5816/08.09.2011г.частнаОбластен управител/свободен/11 014,10 лв
48ПИ- с площ 4996 кв.м.м.”Янини грамади, з-ще с. Славовица5767/15.02.2011г.публичнаисторически паметник7 210,20 лв.
49УПИ V-389 с площ 409 кв.м. кв.47, с. Лесичово5742/28.01.2011г.частнаОбластен управител2 658,50 лв.
50Част от изб. етаж на сграда с.Карабунар4596/20.09.2004г.публичнаОбластен управител80 488,30 лв.
51Част от І-ви ет. на двует. сграда с ЗП 170 кв.м.-поликлиникагр.Септемврип. І, кв.743836/17.12.2001г.частнаСпешна медицинска помощ31266,60 лв.