home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ -ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК


АДС /№ и дата/Вид/предназначение на имотаМестонахождение
 1             2                               3               4
1.6281/20.12.2013Част от административна сграда и прилежащ теренгр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15а
2.6327/31.07.20141-ви етаж от сграда с 1/3 от прилежащ теренгр. Пазарджик, ул. „Димитър Казаков-Нерон“6
3.6284/11.02.2014Търговска сграда с прилежащ теренгр. Пазарджик, ул. „Отон Иванов“ 17
4.5522/26.05.20092 броя гаражни клеткигр. Пазарджик, ул. “Димитър Бояджиев“ 2
5.3535/20.08.2000Сграда на Областна администрация с прилежащ теренгр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 2
6.5766/10.02.2011Промишлени сгради с прилежащ теренгр. Пазарджик, ул. „Заводска“ 49
7.3230/16.05.2000Част от двуетажна сграда с прилежащ теренгр. Пещера, ул. „Иван Раков“ 9
8.6519/31.05.20163 броя складове с прилежащ теренс. Карабунар
9.6645/27.02.2017Двуетажна сграда с прилежащ теренгр. Велинград, ул. „Васил Априлов“ 5
10.1207-МВР/29.12.2003Почивна база Стрелча с прилежащ теренГр. Стрелча УПИ XIII в кв.79
11.4641/10.10.2004Гарнизонен столгр. Пазарджик, ул. „Виделина“ 10
12.4000/01.03.2002Магазинс. Мало Конаре
13.5802/11.07.2011Административна сграда и ½ от ид. част от 2 броя сградигр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15а
14.4596/20.09.2004Част от избен етажс. Карабунар
15.3676/23.06.2001Административна сградагр. Пазарджик, ул. “Втори  януари“ 10
16.3636/16.02.2001Част от административна сградагр. Пазарджик, ул. „Болнична“
17.3624/14.12.2000Част от 2-ри етаж на сградас. Карабунар
18.3625/16.05.2000Част от 1-ви етаж на сградагр. Брацигово, ул. „Трети март“ 31
19.3622/14.12.2000Част от 2-ри етаж на сградагр. Ракитово, ул. „Христо Ботев“
20.5778/09.03.2011Обособен имот в сграда за търговска дейностгр. Пазарджик, бул. „България“ 4
21.4429/29.04.2004Сутерен и част от 3-ти етаж от сградаГр. Пазарджик, „Ген. Гурко“ 3
22.4319/14.05.20034-ти етаж от сградагр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 3
23.6578/22.11.2016Част от 1-ви етаж-поликлиникагр. Септември, бул. „България“ 80
24.5368/22.05.20081-ви етаж от сграда и част от избагр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 19
25.5520/11.05.20091-ви етаж от сградагр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ №8
26.6261/21.11.20138-ми етаж от сградагр. Пазарджик, ул. К. Величков“ 20
27.4574/06.07.2004ПИ 000099, м. „Долна Ада“с. Огняново
28.5742/28.01.2011УПИ V-389 в кв.47с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ 49
29.4888/17.02.2006УПИ VIII-ОКС-Складова база, кв.4гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“
30.5020/21.06.2006УПИ III-КК Марица, кв.4агр. Пазарджик
31.5364/12.05.2008УПИ XI-производствен  теренс. Главиница, кв.62
325362/12.05.2008УПИ X-производствен  теренс. Главиница, кв.62
33.5611/07.06.2010½ ид. част от УПИ IV-2280, кв.198гр. Велинград, ул. „Владимир Маяковски“ 15
34.5675/21.07.2010УПИ II-3181, кв.147гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ 46
35.5788/26.04.2011175/415 ид. части от УПИ II-дърводелска работилницас. Главиница, кв. 60
36.5767/15.02.2011ПИ 100050, м. „Янини грамади“с. Славовица
37.5815/08.09.2011ПИ 000125, м. Дойчова кория“с. Свобода
38.5816/08.09.2011ПИ 000126, м. Дойчова кория“с. Свобода
39.5474/17.11.2008УПИ VI-5657, кв.13гр. Велинград, ул. „Миладин Досев“ 9
40.5965/13.03.2012УПИ VI-производствен теренс. Главиница, кв.62
41.6248/28.10.2013ПИ 62004.5.1297гр. Ракитово
42.6407/15.04.2015277,40/1108 ид. части от имот 55155.508.289Гр. Пазарджик, ул. „Заводска“41
43.6447/20.07.2015ПИ 56277.506.783л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
44.6448/20.07.2015ПИ 56277.506.9541л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
45.6449/20.07.2015ПИ 56277.506.772л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
46.6450/20.07.2015ПИ 56277.506.9545л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
47.6451/20.07.2015ПИ 56277.506.9544л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
50.6452/20.07.2015ПИ 56277.506.770л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
51.6453/20.07.2015ПИ 56277.506.9543л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
52.6454/20.07.2015ПИ 56277.506.9536л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
53.6455/20.07.2015ПИ 56277.506.9542л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
54.6456/20.07.2015ПИ 56277.506.9527л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
55.6457/20.07.2015ПИ 56277.506.768л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
56.6458/20.07.2015ПИ 56277.506.771л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
57.6459/20.07.2015ПИ 56277.506.765л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
58.6460/20.07.2015ПИ 56277.506.769л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
59.6461/20.07.2015ПИ 56277.506.781л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
60.6555/09.12.2016УПИ VI-Производствена дейностс. Козарско, кв. 2
61.6605/12.12.2016ПИ 02837.501.9567 ЦСМПгр. Батак, ул. „Родопи“
62.6797/28.03.2018ПИ 55302.78.520гр. Панагюрище
63.6971/12.07.2018УПИ X-обществен терен квартал 117гр. Стрелча
64.6772/12.07.2018УПИ V-производствена дейност квартал 117гр. Стрелча
65.6888/09.05.2018УПИ XIII - сграда ветеринарна лечебница квартал 25с. Света Петка
общ. Велинград
66.7016/25.09.2018ПИ 000733 в едно със сграда ветеринарна лечебница с. Бяга
общ. Брацигово