Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Заместник областни управителиЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


ГЕОРГИ МАРИНОВ МИЛЧЕВ

Зам. областен управител на област Пазарджик
e-mail:

тел.:+359 34 40 00 02


СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ МИРЕВ

Зам. областен управител  на област Пазарджик

e-mail: smirev@pz.government.bg

тел.:+359 34 40 00 03