home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Заместник областни управителиЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИКЙОРДАН КОЖУХАРОВ

Зам. областен управител на област Пазарджик
e-mail: kozhuharov@pz.government.bg
тел.: 034 40 00 04, факс 034 44 23 38
ПЕТЪР БЕЛЧЕВ

Зам. областен управител на област Пазарджик
e-mail: pbelchev@pz.government.bg
тел.: 034 40 00 04, факс 034 44 23 38