home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Областен план за защита при бедствия
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ - ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЧАСТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

    ПРАВИЛА  за поведение и действие на населението при земетресение

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГРЪМОТЕВИЧНИ  БУРИ

ЧАСТ НАВОДНЕНИЕ
   
     АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
В ЧАСТ „НАВОДНЕНИЯ” - Рег. № 2400-5/06.01.2012 г.


ЧАСТ ПОЖАРИ

ЧАСТ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВНИЯ

ЧАСТ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

    МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

    Приложение №3 - Инструкция за употреба на йодни таблетки

    Пунктове за йодни таблетки и  ИСЗ

    Приложение №6 - Ръководство за лична деконтаминация

    Приложение №7 - Дозови критерии

СПИСЪК НА СГРАДИТЕ И КАПАЦИТЕТА ИМ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ НАСТАНИ ОСТАНАЛО БЕЗ ПОДСЛОН НАСЕЛЕНИЕ, МЕСТА ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПАЛАТКОВИ ЛАГЕРИ, МЕСТА ЗА РАЗДАВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ И ХРАНА, СБОРНИ ПУНКТОВЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНА ЕВАКУАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО