home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Контакти


bild.jpgОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАЗАРДЖИК

АДРЕС:
Пазарджик 4400, ул."Екзарх Йосиф" №2
ТЕЛЕФОНИ:
++35934442448 факс++35934442338
E-mail: secretary@pz.government.bg
Булстат 112121473


Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч.
с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.

Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Пресцентър: 034/ 40 00 32 - Мария Ловчинова; е-mail: pressm@pz.government.bg