Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Дeкларации по чл.12 от ЗПУКИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛСТЕФАН МИРЕВ Декларация
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛГЕОРГИ МИЛЧЕВ  Декларация

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР СВЕТЛАН ПАСКАЛЕВ КАРТАЛОВ
Декларация
Декларация
Служител по сигурността на информацията Георги Запринов Арабаджийски
 Декларация

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
Директор Петър Стоянов Костов
Декларация
Главен юрисконсулт Мария Кръстева Ангелиева
 Декларация
Главен счетоводител Надежда Бориславова Цокова
 Декларация
Главен експерт – финанси Гинка Георгиева Дудова
 Декларация
Главен експерт „Човешки ресурси” Николина Иванова Царска  Декларация
Младши експерт Веселка Тихомирова Фурнаджиева
 Декларация
Главен специалист Парашкева Тодорова Тачева
 Декларация
Старши специалист Тодор Василев Тодоров
 Декларация
Специалист Георги Благоев СтойновДекларация 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 
Директор Николай Вълчев Колев  Декларация
Главен експерт Иван Димитров Тилев
Декларация
Главен експерт Боян Василев Мавров
 Декларация
Главен експерт Гергана Тодорова Калоянова
 Декларация, Декларация
Главен експерт 
 
Главен експерт Мария Симонова Ловчинова-Илкова
 Декларация
Главен експерт Любов Николова Тренкова
 Декларация
Главен експерт Милена Иванова Комсийска
 Декларация
Младши експерт Николай Спасов Попчев  Декларация
Младши експерт Мартин Арсен Ашикян
 Декларация
Главен специалист Лариса Алексеевна Савова
 Декларация
Специалист   Виктория Минчева Петрова  
 Главен експерт Даринка Бориславова Кочмаларска  Декларация
Старши юрисконсулт Ангел Иванов Стоев Декларация
Старши експерт Тоня Стойчева Пеканова   Декларация
Старши юрисконсулт Мирослава Йорданова Шотева   Декларация