Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Областни съвети


ОБЛАСТНА КОМИСИЯ/ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

1.

Областен съвет за  развитие

 Поименен списък на членовете на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик
Областен управител
Стефан Мирев
2.

 Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб Областен управител
Стефан Мирев
3.

 Областен съвет по сигурност Областен управител
Стефан Мирев
4.

 Областен съвет за тристранно сътрудничество Областен управител
Стефан Мирев
5.

 Областен съвет за енергийна ефективност Областен управител
Стефан Мирев
6.

 Областен експертен съвет по устройство на територията Областен управител
Стефан Мирев
7.

 Областен координационен механизъм подеинституционализация Областен управител
Стефан Мирев
8.

Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията Зам. областен управител
9.

Областна комисия по заетост към Областния съвет за развитие Зам. областен управител
10.

Областен съвет по условия на труд  Зам. областен управител
11.

Областна комисия по транспорт  Зам. областен управител
12.

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата  Зам. областен управител
13.

Регионален пандемичен комитет  Зам. областен управител
14.

Областна епизоотична комисия за борба и профилактика на заразните заболявания по животните Зам. областен управител
15.

 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Зам. областен управител
16.

 Областна комисия „Военни паметници” Зам. областен управител
17.

 Областен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата Зам. областен управител
18. 

Консултативен съвет по обществен контрол в областта на социалните услугиЗам. областен управител
19. 

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областтаЗам. областен управител
20. 

Областен съвет по култураЗам. областен управител
 

    Материали Областен съвет за развитие 01-02-2018-Велинград

    Материали Областен съвет за развитие 24-10-2017-Пещера
   
    Материали Областен съвет за развитие 08-06-2017-Лесичово

    Материали Областен съвет за развитие 16-02-2017-Брацигово
  
    Материали Областен съвет за развитие 30-09-2016-Батак

    Материали Областен съвет за развитие 04-07-2016 Панагюрище
   
    Материали от заседание на Областния съвет за развитие на 7 март 2016 г. - гр. Ракитово

    Материали за заседание на Областния съвет за развитие на 14 май 2015 г