Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Структура
ОБЩА СТРУКТУРА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК


 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  Стефан Неделчев Мирев
 e-mail:
secretary@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 0
1
 ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛЙордан Кирилов Кожухаров
 e-mail: kozhuharov@pz.government.bg

 
тел.:034 40 00 04, факс 034 44 23 38
 ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Петър Петров Белчев
 e-mail: pbelchev@pz.government.bg

 
тел.:034 40 00 04, факс 034 44 23 38


ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР Светлан Паскалев Карталов
 e-mail:
chief_secretary@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 17
 Служител по сигурността на информацията Георги Запринов Арабаджийски
 тел.:+359 34 40 00 26ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”


 Директор  Петър Стоянов Костов
  тел.:+359 34 40 00 05
 Главен юрисконсулт  Мария Кръстева Ангелиева
  тел.:+359 34 40 00 06
 Главен счетоводител Надежда Бориславова Цокова
  тел.:+359 34 40 00 23
 Главен експерт – финанси  Гинка Георгиева Дудова
  тел.:+359 34 40 00 24
 Главен експерт „Човешки ресурси” Николина Иванова Царска
  тел.:+359 34 40 00 27
 Младши експерт Веселка Тихомирова Фурнаджиева
  тел.:+359 34 40 00 29
 Главен специалист Парашкева Тодорова Тачева
  тел.:+359 34 40 00 29
 Старши специалист Тодор Василев Тодоров
  тел.:+359 34 40 00 22
 Специалист Георги Благоев СтойновСПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

 Директор Николай Вълчев Колев
  тел.:+359 34 40 00 11
 Главен експерт Иван Димитров Тилев
  тел.:+359 34 40 00 15
 Главен експерт Боян Василев Мавров
  тел.:+359 34 40 00 14
 Главен експерт Гергана Тодорова Калоянова
  тел.:+359 34 40 00 12
 Главен експерт Любов Николова Тренкова
 тел.:+359 34 40 00 13
 Главен експерт Мария Симонова Ловчинова-Илкова
  тел.:+359 34 40 00 32
 Главенексперт Милена Иванова Комсийска
  тел.:+359 34 40 00 09
 Младши експерт Николай Спасов Попчев
 тел.:+359 34 40 00 09
 Младши експерт Мартин Арсен Ашикян
  тел:+359 34 40 00 07
 Главен специалист Лариса Алексеевна Савова
 тел.:+359 34 40 00 01
 Специалист  Виктория Минчева Кюпова
 тел:+359 34 40 00 04
 Главен експерт Даринка Бориславова Кочмаларска
 тел.:+359 34 40 00 16
 Старши юрисконсулт Ангел Иванов Стоев
 тел.:+359 34 40 00 19
Старши експертЖени Рачева Димитрова – Праскова
 тел. +359 34 40 00 16
 Старши експерт Тоня Стойчева Пеканова
 тел.:+359 34 40 00 18
 Старши юрисконсулт Мирослава Йорданова Шотева
 тел.:+359 34 40 00 19