home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


„Младши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” /АКРРДС/


04.07.2014г.
-----------------------------
ПРОТОКОЛ №5

на Комисията назначена със Заповед № АД-146/ 16.06.2014г на Областен управител на област с административен център Пазарджик, за резултатите от интервюто проведено на 03.07.2014г. от конкурса за длъжността: “Младши експерт” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация - Пазарджик  Изтегли>>>

03.07.2014г.
-----------------------------
ПРОТОКОЛ №4


на Комисията, назначена със Заповед № АД-146/ 16.06.2014г на Областен управител на област с административен център Пазарджик,
за резултатите от теста проведен на 03.07.2014г. от конкурса за длъжността: “Младши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Пазарджик.  Изтегли>>>


18.06.2014г.
-----------------------------
ПРОТОКОЛ №1

на конкурсната комисия назначена със Заповед №АД-146/ 16.06.2014г на Областен управител на област с админстративен център Пазарджик,
за допуснатите и недопуснатите кандидати
ИЗТЕГЛИ>>>


03.06.2014г.
------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед №АД-136/02.06.2014г., издадена на основание чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител на Област с административен център Пазарджик обявява конкурс по чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител за следната длъжност:
„Младши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” /АКРРДС/   >>>>>>