home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


„Служител по сигурността на информацията” в Областна администрация - Пазарджик


05.01.2018г.
-----------------------------------------


ОКОНЧАТЕЛНИ
РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

  за длъжността: „Служител по сигурността на информацията”  в Областна администрация- Пазарджик
ИЗТЕГЛИ>>>04.01.2018г.
-----------------------------------------


РЕЗУЛТАТИ

от проведено интервю с кандидатите за длъжността "Служител по сигурността на информацията" в Областна администрация - Пазарджик
ИЗТЕГЛИ>>>


22.12.2017г.
-----------------------------------------


ПРОТОКОЛ № 4

на Комисията назначена със Заповед № АД-217/ 08.12.2017г на Областен управител на област с административен център Пазарджик,
за резултатите от теста проведен на 21.12.2017г.
ИЗТЕГЛИ>>>

11.12.2017г.-----------------------------
11.12.2017г.
-----------------------------------------
 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:
“Служител по сигурността на информацията” в  Областна администрация – гр. Пазарджик.
Изтегли>>>

Изтегли >>>ИЗТЕГЛИ >>>ИЗТЕГЛИ >>>


22.11.2017г.
-----------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед №АД-210/20.11.2017г., издадена на основание чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител на Област с административен център Пазарджик обявява конкурс по чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител за следната длъжност:

„Служител по сигурността на информацията” в Областна администрация - Пазарджик
 Изтегли>>>