home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Декларации на служителите в Областна администрация Пазарджик по чл. 12, т.3 от ЗПУКИ 


Декларации на служителите в Областна администрация Пазарджик по чл. 12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ 

1. Светлан Карталов

2. Гергана Калоянова