home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Декларации на служителите в Областна администрация Пазарджик по чл. 12, т.2 от ЗПУКИДекларации на служителите в Областна администрация Пазарджик по чл. 12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/


 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛСТЕФАН МИРЕВ Декларация
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛЙОРДАН КОЖУХАРОВДекларация
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛПЕТЪР БЕЛЧЕВДекларация

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР СВЕТЛАН КАРТАЛОВ
Декларация
Декларация
Служител по сигурността на информацията


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Директор Петър Костов
Декларация
Главен юрисконсулт Мария Ангелиева
Декларация
Главен счетоводител Надежда Цокова
Декларация
Главен експерт – финанси Гинка Дудова
Декларация
Главен експерт „Човешки ресурси” Николина Царска Декларация
Младши експерт Веселка Фурнаджиева
Декларация
Главен специалист Парашкева Тачева
Декларация
Старши специалист Тодор Тодоров
Декларация
Специалист Георги СтойновДекларация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 

ДиректорНиколай Колев Декларация
Главен експерт Иван Тилев
Декларация
Главен експерт Боян Мавров
Декларация
Главен експерт Гергана Калоянова
Декларация
Старши експертЖени Димитрова - Праскова
Декларация
Главен експерт Мария Ловчинова-Илкова
Декларация
Главен експертЛюбов Тренкова
Декларация
Главен експерт Милена Комсийска
Декларация
Младши експерт Николай Попчев Декларация
Младши експерт Мартин Ашикян
Декларация
Главен специалист Лариса Савова
Декларация
Специалист  
Главен експертДаринка Кочмаларска Декларация
Старши юрисконсулт Ангел СтоевДекларация
Старши експертТоня Пеканова Декларация
Старши юрисконсултМирослава Шотева Декларация