home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Областен управител


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИКСтефан Мирев
Областен управител
на област Пазарджик


st_mirev150517_400px.jpg

тел. 034 40 00 01, факс 034 44 23 38

e-mail: secretary@pz.government.bg
Стефан Неделчев Мирев е роден на 6 септември 1985 г.

Образование:
Завършва средното си образование в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в град Панагюрище и висше образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – магистър по право, юрист.

Професионална кариера:
Работи като юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище  и Държавни горски стопанства „Пазарджик” и „Панагюрище”.
От 2014 г., Стефан Мирев е заместник областен управител на област Пазарджик с ресори: земеделие и гори, транспортни схеми и безопасност на движението, опазване на околната среда, законосъобразност на актовете на общинските съвети и кметове на общини, превенция и противодействие на корупцията.
Назначен е за Областен управител на област Пазарджик с Решение на Министерски съвет на 10.05.2017г.

Владее английски език.

Стефан Мирев е семеен, има един син.