home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Областното представителство на Камара на строителите в България връчи наградите за постижения в строителството от област Пазарджик.

  20. 12. 2018 : 16:02:31

Областният управител Стефан Мирев присъства на официалната церемония за връчване на годишните награди в строителството в област Пазарджик. Мирев поздрави членовете на Камарата от региона и връчи призове на строителните фирми в отделните категории строителство. „Вашият бранш е изключително важен за развитието на нашата общност, за развитието на региона ни и на страната. 

20122018.jpg201220181.jpg201220182.jpg201220184.jpg
Ползвам се от случая да благодаря на всички фирми от област Пазарджик в сферата на строителството за амбицията и стремежа да отстояват предизвикателствата на времето, в което живеем. Надявам се, че и занапред ще бъдете така ефективни в работата си, ще работите и съграждате за жителите на нашия регион.", каза в приветствието си областният управител Стефан Мирев.
Най-добър строител в област Пазарджик за 2018 година в първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения е Артстрой Про ООД, гр. Пазарджик, във втора група: строежи от транспортната инфраструктура - Еко-хидро-90 ООД, гр. Пазарджик, трета група: строежи от енергийната инфраструктура - Ди Ти Ай ООД, гр. Пазарджик и в четвърта група:строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда - Аквамонт ООД, гр. Пазарджик.
В категория жилищни и общественообслужващи сгради в продължение на осем дни на сайта на областното представителство бяха отчетени 3034 гласа. С 56,2 % сграда на публиката 2018 е Жилищна сграда в гр. Пазарджик на ул. Беласица 2 с възложител Артстрой Про ООД, гр. Пазарджик с проектант арх. Стефан Гюрджеклиев и строител Артстрой Про ООД.
Всяка година след гласуване между членовете на камарата един строител получава голямата награда "Златната либела", която е символ на добра строителна практика и добър строителен мениджмънт. Водещи при определяне на номинацията са личните качества на управителя. Той трябва да умее да изгражда и мотивира екипи, да планира стратегически и да реализира положителни финансови резултати.
Статуетката - прототип на древноегипетска либела тази година стана притежание на Артстрой Про ООД. Отличени бяха и четирима юбиляри през 2018г.