home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Областният управител Стефан Мирев участва в заседанието на регионалния съвет за развитие на Южен централен район

  18. 12. 2018 : 14:45:34

Членовете на Съвета обсъдиха и приеха междинна оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионални развитие 2012 – 2022 г. и годишната индикативна програма на дейността на РСР на Южен централен район през 2019 г. 

18122018.jpg
На форума бе представен доклад за постигнатото от Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив по проекти INSiGHTS и STOB regions и информация за напредъка по изпълнението на Оперативните програми, съфинасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и предстоящо обявяване на процедури през 2019 г.
По предложение на областния управител на Смолян Недялко Славов в дневния ред бяха включени и темите за определяне на района на Родопите като целева територия за развитие и подкрепа за дейността на регионалните иновационни центрове.