home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Ученици от ПМГ „К. Величков” – с инициатива за превръщането на Пазарджик в по-добро място за живеене

  17. 12. 2018 : 11:54:42

Учениците от 10 г клас, заедно със своята преподавателка по биология и здравно образование – Мюбера Адемова, връчиха отворено писмо на заместник областния управител Йордан Кожухаров, кмета на град Пазарджик Тодор Попов и началника на РУО – Пазарджик Валентина Кайтазова. Инициативата на учениците е част от дейността на ПМГ „К. Величков по новия международен проект по програма Еразъм+, стартирал от тази учебна година,  на тема: „Our Green European Town” („Нашият зелен европейски град”). В него са включени 6 държави: координатор Естония и партньори България, Италия, Испания, Франция и Португалия.

17122018.jpg171220181.jpg
Проектът има за цел учениците да разширят своите познания относно природосъобразния начин на живот, опазването на околната среда, използването на възобновяемите енергийни източници, намаляването и правилната преработка на битовите и промишлени отпадъци. В хода на работата по проекта учениците се запознават с принципите за изграждане на екологична архитектура, създаването на футуристични сгради и паркове. Те изготвиха изложба с макети на къщи и картини от природни материали: листа, клонки, семена и цветя.
В отвореното писмо те изразяват своето безпокойство от екологични проблеми в Пазарджик – липсата на велоалеи, малко на брой контейнери за разделно събиране на отпадъците, запушени шахти, липса на съвременна техника за почистване на улиците и пр. Учениците отправят и конкретни предложения за своевременното отстраняване на посочените проблеми, за да може градът ни да се превърне в едно по-привлекателно и природосъобразно място за живеене. Предложените от тях идеи, целят повишаване качеството на въздуха, който дишаме, създаване на по-чиста околна среда и следователно осигуряване на по-пълноценен живот за всички жители на региона. Сред предложените мерки са засилване контрола над дейността на сметопочистващата фирма, използването на необитаеми сгради за приюти за бездомни животни, въвеждане на допълнителни часове по екология още в детските градини, организирането на залесителни мероприятия, като общината да осигури дърветата и храстите, а залесяването да е с доброволен труд на всички.
171220182.jpg