home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Областният управител проведе приемен ден в община Белово

  30. 10. 2018 : 16:25:02

Кметовете на селата Дъбравите и Голямо Белово запознаха областния управител с най-честите въпроси на жителите на двете населени места, които от години очакват подмяна на водопроводната мрежа. Поради остарялата водопроводна и канализационна инсталация ВиК авариите са често срещано явление, въпреки че и двете села имат достъп до чиста изворна вода.

301020187.jpg301020188.jpg
Общината има изготвен проект за подмяна на водопроводната мрежа и в момента е в процедура по избор на изпълнител. Проектът предвижда ремонтни дейности в гр. Белово и селата Дъбравите, Голямо Белово, Мененкьово и Габровица.
Кметът на село Момина клисура търси съдействието на областния управител за довършване на ремонтните дейности в местното читалище „Пробуда", което е построено през 1928г. Сградата е почти готова, това каза при срещата си с областния управител Стефан Мирев, кметът на община Белово Костадин Варев. Извършен е ремонт на покрива на читалището, в новата календарна година предстои да се закупи обзавеждане за малката зала на читалището в с. Момина клисура. В капиталовите разходи за 2019г. е предвиден ремонт и на читалището в с. Дъбравите. Дейности по почистване на речното корито на р. Яденица в границите на с. Голямо Белово ще бъдат извършени до края на годината. В момента се извършва изкърпване на улици в Белово, на втори етап ще бъдат преасфалтирани участъци от общинската пътна мрежа в селата Дъбравите, Мененкьово и Момина клисура. Това стана ясно по време на срещата на областния управител Стефан Мирев с кмета на общината Костадин Варев и председателя на общински съвет Васил Савов.
След проведения приемен ден в Белово, областният управител Стефан Мирев ще разговаря с инж. Дамян Дамянов – директор на Югозападно държавно предприятие Благоевград, в управлението на което е Държавно горско стопанство Белово. В активния сезон на добив на дърва за огрев, местните жители имат затруднения с получаването на разрешителни и са ограничени в ползването на транспорта за превоз на добития дървен материал.
301020189.jpg3010201810.jpg