home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Областният управител проведе първа среща със заинтересованите страни по проект REGIONS 4FOOD

  25. 10. 2018 : 17:24:21

По покана на Областният управител Стефан Мирев днес се проведе първата среща със заинтересованите страни по проекта на Областна администрация Пазарджик „REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС.

25102018.jpg251020181.jpg
Целта на срещата е представянето на проекта и бъдещите дейности по идентифицирането на добрите практики пред различните заинтересовани страни. Представени бяха и примери за добри практики от различните международни партньори на Областна администрация. В проекта участват партньори от Испания, Франция, Унгария, Холандия, Италия и Финландия
На срещата присъстваха представители на агро-хранителния бизнес, сдружения на производителите, пчелари, представители на IT-бизнеса, ръководителите на регионални държавните структури от сферата на земеделието и храните, както и представители на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.
Предвижда се по време на първата фаза от проекта, която е с продължителност три години, на всеки шест месеца да се организират срещи със заинтересованите страни, за да се представя напредъка по проекта и да се търсят най-добрите съгласувани решения.
Основната цел на проекта е обмен на опит и прилагане на добри практики с цел внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики във връзка с иновациите в агро-хранителния сектор. Главни дейности ще са анализ на текущото състояние на иновационното равнище на агро-хранителния сектор, набелязване на възможни мерки и действия за подобрение и търсене на възможности за финансирането им.
251020182.jpg251020183.jpg251020184.jpg