home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Йордан Кожухаров откри обучителен семинар по въпроси и проблеми, свързани с наводненията

  30. 08. 2018 : 16:16:07

Заместник областният управител Йордан Кожухаров даде старт на обучителната информационна кампания, организирана от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции. 

30082018.jpg300820181.jpg
Кампанията стартира с форума, който се проведе в град Велинград с участието на всички заинтересовани страни от област Пазарджик, имащи отношение към управлението на риска от наводнения в източнобеломорски район.
В рамките на семинара бяха презентирани възможностите за използване на спътникови изображения за управление на природни бедствия – наводнения, по Програма Коперник на ЕС. Бяха представени примерни аварийни ситуации и дейности на спасителни екипи. Издирване и спасяване на хора при наводнения в градска среда. Действия след оттегляне на водата.
В рамките на кампанията ще бъдат проведени информационни срещи в градовете Хасково, Пловдив, Сливен, Смолян и Кърджали.
300820182.jpg300820183.jpg300820184.jpg