home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Намаляването на регулаторната тежест е основен фокус в работата на Съвета за административната реформа през 2017 г.

  25. 07. 2018 : 14:20:07

Правителството одобри Доклада за дейността на Съвета за административната реформа през 2017 г. 

ministerski_savet.jpg
Основният фокус в работата на консултативния орган към Министерския съвет през изминалата година е координирането на политиката за намаляване на регулаторната тежест. Създаден е Регулаторен борд, който периодично да преглежда изпълнението на приетите от правителството мерки в тази сфера.
През 2017 г. Съветът взе решение, с което определи Министерството на здравеопазването за първата пилотна администрация, която да бъде включена в проекта „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация". Проектът цели създаването на модел, при който едно звено или администрация предоставя споделени услуги на други администрации.
Предприети са също стъпки за разработване на предложения от Съвета за промяна в нормативната уредба относно контрола по спазване на законодателството в областта на държавната служба.