home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Проведена е среща на място по процедурата за външна обратна връзка по CAF

  10. 07. 2018 : 16:17:34

В Областна администрация Пазарджик се проведе посещение на място от Външен оценител по процедурата за външна обратна връзка по CAF. Външният оценител, на когото Националният организатор Института по публична администрация е възложил провеждането на процедурата, поискана от Областна администрация Пазарджик, е полк. д-р инж. Иван Бечев, държавен експерт в Министерство на отбраната.

10072018.jpg100720181.jpg
По време на посещението на място полк. Бечев проведе среща с Областния управител Стефан Мирев, както и с групата за самооценка в Областна администрация, провела самооценката през 2017 година. В срещите при посещение на място взе участие и г-жа Станимира Панева, общински съветник в Общински съвет Лесичово и стажуващ служител по програма „Старт в кариерата" в Министерство на отбраната.
Външният оценител има за задача да анализира качеството на процеса по самооценка с прилагане на инструмента за организационно съвършенство CAF 2013, комуникирането и приложението на плана за подобрения. Той оценява и степента, в която културата за тотално управление на качеството (TQM) е възприета от организацията.
По време на посещението си на място Външният оценител по CAF предостави на организацията първоначална устна обратна връзка за своите изводи и заключения. Областна администрация Пазарджик е провела самооценката с високо качество, планът за подобрение се изпълнява и изпълнението му се преглежда по подходящ начин. Общата оценка на полк. Бечев е, че Областна администрация Пазарджик е възприела културата на цялостно управление на качеството и е достигнала ниво на зрялост в прилагането на принципите за организационно съвършенство, прилагайки подход, ориентиран към резултати и демонстрирайки лидерство и постоянство на целите.
100720182.jpg100720183.jpg
Въз основа на цялата събрана информация преди и по време на посещението на място, Външният оценител по CAF ще изготви писмен доклад за обратната връзка в срок от 1 месец. Външният оценител ще представи доклада си на Националния организатор, заедно с препоръка за Областна администрация за получаване на Сертификата за Ефективен потребител на CAF. Окончателното решение е на Националния организатор по процедурата за обратна връзка по CAF - Института по публична администрация.