home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Пазарджик е домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/

  27. 06. 2018 : 16:24:23

Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което ще се проведе на 28.06.2018г. /четвъртък/, от 11.00ч. в х-л „Форум“ гр. Пазарджик. 

images27062018.pngПо време на заседанието ще бъде представен и обсъден Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) за 2017 г. Ще бъдат презентирани новите правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г. В дневния ред на заседанието са включени и презентации за изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. в Южен централен район. Членовете на съвета ще се запознаят с изпълнението на проект INSiGHTS - Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020".
На заседанието ще присъстват представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.