home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Министерски съвет реши да обяви имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост

  20. 06. 2018 : 17:01:41

Имотите са на територията на община Пещера. Първият - в землището на с. Капитан Димитриево, м. „Еловиците“, е с площ от 14281 кв. м и е застроен с 3 броя сгради. В землището на с. Капитан Димитриево е разположен и вторият от имотите в областта, който е с площ от 69 686 кв. м. и е застроен с 12 броя сгради. Това са терените, на които има изградени военни складове.
За Министерството на отбраната и Българската армия обаче отпада необходимостта от ползването им,  а като имоти - частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия - продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост, са мотивите на решението.