home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Асоциацията по ВиК в област Пазарджик проведе извънредно общо събрание

  16. 05. 2018 : 16:19:17

Областният управител Стефан Мирев проведе днес извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Пазарджик. Управителят на ВиК Пазарджик инж. Атанас Узунов, представи изготвените от ВиК оператора План за опазване на околната среда и Плана за действие на дружеството при аварии. 

16052018.jpg
Планът за опазване на околната среда, включително план за мониторинг на оператора се съгласува в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците. Планът трябва да съответства на общинските програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, включително общинските програми за управление на отпадъците по чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Планът за действие при аварии урежда мерките и процедурите в случай на авария, насочени към осигуряване на непрекъснатото и качествено предоставяне на Услугите до отстраняването на аварията и последващото възстановяване на нормалното предоставяне на услугите и изпълнението на показателите за качество.
160520181.jpg
Разработените планове бяха обсъдени и съгласувани от членовете на Асоциацията по ВиК на днешното заседание. Присъстваха представители на общините Пазарджик и Септември, зам. кметът на община Лесичово – Кирил Гелеменов, кметът на община Панагюрище – Никола Белишки и управителите на ВиК дружествата в Панагюрище и Стрелча.