home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Стартира втори етап на най-мащабните ремонтни дейности в сферата на образованието в Панагюрище

  14. 05. 2018 : 16:08:30

Областният управител Стефан Мирев, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, директорът на ДГ „Звънче“ Мария Рендакова и представителят на фирмата-изпълнител „ГБС-Пловдив“ АД г-н Тодор Насташков направиха символичната „първа копка“, с която бе поставено началото на втори етап на ремонтните дейности по най-мащабния в сферата на образованието в Панагюрище проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

14052018.jpg

Официалната церемония започна с Тържествен водосвет, отслужен от отец Ангел Разградлиев – свещеник от Панагюрска духовна околия. Сред гостите на събитието бяха и директорите на образователни институции, г-жа Павлина Пенелова – управител на „Полимит консулт" ООД, представители на „ГБС-Пловдив" АД.
Кметът на община Панагюрище Никола Белишки пожела здраве, късмет, успешна и ползотворна работа на строителите, проектантите и на всички екипи, които работят по реализирането на проекта. Областният управител Стефан Мирев поздрави ръководството на общината за амбицията и усилията, които полагат за развитието на Панагюрище.
Проектът „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции" е на стойност 5 929 237,02 лева /Европейски фонд за регионално развитие - 5 039 851, 47 лева, Национално съфинансиране - 889 385,55 лева/.
Общата цел на проекта е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни", ДГ „Райна Княгиня", ДГ „Райна Княгиня" – филиал, ДГ „Пролет", ДГ „Звънче" и благоустрояване на прилежащите площи на училищата.

140520181.jpg  140520182.jpg
 
В резултат на изпълнението на дейностите през 2017 година бяха обновени сградите на ДГ „Райна Княгиня" и ДГ „Първи юни", както и дворните пространства и прилежащите площи на училищата. Детските градини бяха модернизирани включително и чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.
Обектите на интервенция през 2018 година са ДГ „Звънче", ДГ „Райна Княгиня"–филиал и ДГ „Пролет".
В резултат на изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по-добро качество на живот и по-чиста околна среда. Детските градини ще бъдат модернизирани чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.

140520183.jpg  140520184.jpg