home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Зам.-министър Росица Димитрова: До края на май работна група ще е готова с изготвен стандарт за услугата "Личен асистент"

  03. 05. 2018 : 10:59:23

Един от основните ангажименти на Министерството на труда и социалната политика е да се изготви стандарт за услугата „Личен асистент“. Развитието на тази услуга е изключително важно, защото тя спомага за превенция на институционализацията на  възрастните хора и хората с увреждания. Това каза заместник-министър Росица Димитрова пред медии по време на днешното си работно посещение в Пазарджик.

030501.jpg
Заместник областният управител Петър Белчев придружи зам.-министър Димитрова по време на работната среща в община Пазарджик, на която присъстваха директори на дирекции "Социално подпомагане", управители на социални услуги за деца, възрастни и хора с увреждания, представители на общини от област Пазарджик, с които обсъди възможностите за подобряване на качеството на социалните услуги в областта.
Тя подчерта, че усилията на министерството са фокусирани и в подготовката на Закона за социалните услуги, чийто проект трябва е готов до 15 октомври. Провеждат се усилени дискусии с представителите на държавните институции и неправителствените организации, които са част от работната група за подготовката на новите разпоредби в различните направления на нормативния акт.
030502.jpg
По време на посещението си в Пазарджик заместник-министър Димитрова участва в честването на седмата годишнина от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания в града. Тя посети Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа "Вяра, Надежда и Любов".
Димитрова информира, че в Пазарджик съгласно плана за изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа предстои да се изгради Дневен център за възрастни с увреждания с необходимост от постоянна медицинска грижа. Това е нов тип социална услуга, която се надявам да отговори на потребностите на целевата група. Пазарджик има достатъчно добре развита мрежа от социални услуги за деца, добави заместник-министър Димитрова.
030503.jpg