home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Светлан Карталов представи прилагането на инструмента CAF в Областна администрация Пазарджик

  13. 04. 2018 : 14:05:41

 На 12 април 2018 г. в резиденция „Бояна“ се проведе 8-та среща на потребителите на европейския модел за качество CAF.  В срещата участваха над 150 представители на организации от публичния сектор в Европа, които прилагат този инструмент за организационно съвършенство и управление на качеството. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се организира от Института по публична администрация - София. От Област Пазарджик в срещата участваха Главният секретар на Областна администрация Пазарджик Светлан Карталов и Секретарят на Община Брацигово Мария Мадарова, които са експерти и асоциираните членове на Ресурсен център CAF България в ИПА . 

caf_3.jpg 
 От страна на България бяха представени две добри практики на прилагане на инструмента Обща рамка за оценка CAF 2013 – на Националния осигурителен институт и на Областна администрация Пазарджик. Практиката на прилагане на инструмента, обхващаща периода от 2006 до 2018 година, на Областна администрация Пазарджик бе представена от Главния секретар Светлан Карталов.
caf_2018_2_new.jpg
 Областна администрация Пазарджик бе първата в страната администрация, приложила инструмента преди повече от десет години, в периода 2007-2008 година, в тогавашната му версия CAF 2006. В момента тя участва в проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF) В  АДМИНИСТРАЦИИТЕ“, реализиран от ИПА в София, в рамките на който 48 администрации от страната въвеждат Обща рамка за оценка – новата версия CAF 2013.
caf_2018_1_new.jpg

caf_4.jpg
 Въвеждането на Обща рамка за оценка CAF 2013 в администрациите е елемент от Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020. На проведената през март, като част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, Среща на експертно ниво на Секретариата на Мрежата на публичната администрация в ЕС (EUPAN) бе обсъдено внедряването на CAF 2013 до момента и развитието на инструмента.  През месец май, отново в София, предстои Среща на ниво генерални директори на Секретариата на Мрежата по публична администрация в ЕС (EUPAN), на която ще бъде потвърден стратегическия ангажимент на публичните администрации в ЕС за управление на качеството, включително и чрез подкрепа за разширено внедряване на CAF 2013 и неговото развитие.