home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Асоциацията по ВиК в област Пазарджик проведе редовно общо събрание

  22. 02. 2018 : 15:54:44

Областният управител Стефан Мирев председателства общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ гр. Пазарджик. 

Областният управител Стефан Мирев председателства общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ гр. Пазарджик. Като членове на общото събрание участваха зам. кметовете на общините Пазарджик и Лесичово – Петър Петров и Кирил Гелеменов, управителят на ВиК Пазарджик – Атанас Узунов, представител на община Септември. На днешното събрание в областна администрация присъстваха кметът на община Панагюрище Никола Белишки и представител на община Стрелча. По време на заседанието беше обсъден и приет годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК в област Пазарджик за 2017г., както и отчет за изпълнението на бюджета. Общото събрание на Асоциацията гласува и прие бюджета за 2018 г. в размер на 58 590 лв. Очаква се през 2018г. да стартира реалното присъединяване на общините Панагюрище и Стрелча към Асоциацията по ВиК. 

avik_22.02.2018.jpg