home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Държавни служители се обучават да планират въз основа на сценарии в условията на несигурност

  29. 01. 2018 : 17:48:50

На 25 и 26 януари 2018 година, в Областна администрация Пазарджик се проведе обучение на сборна група от 25 държавни служители на тема „Планиране въз основа на сценарии и в условията на несигурност“ . Обучението се проведе като дейност по Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, изпълняван от Института по публична администрация в София.


290118_1.jpgВ обучението взеха участие 25 висши държавни служители, ръководни служители и експерти с аналитични и контролни функции от Областна администрация Пазарджик и Общинска администрация Брацигово.
По време на обучението участниците придобиха компетентности относно моделирането и прогнозирането на системи в условия на несигурност и използването на сценарии при планиране и определяне на политики и програми за управление.  В практическите упражнения на планиране чрез сценарии бяха използвани реални и актуални данни относно демографската динамика и урбанизацията в страната и Област Пазарджик и по-специално тази на младите хора на възраст от 15 до 34 години, както и бяха разработени сценарии за решаване на актуални проблеми в сферата на здравеопазването и образованието, а така също и за реализация на проекти за развитие на културата в местните общности.
Лектор на обучението бе гл. ас. д-р Албена Антонова от СУ “Св. Климент Охридски“. Албена Антонова е един от най-добрите ни специалисти в областта на прилагане на ИКТ в управлението. Тя е автор на издадената през 2015 книга  „Светът отвъд новопоявяващите се информационни технологии“, която разкрива предизвикателствата, които новите информационни технологии ни отправят, променяйки света около нас.
В резултат на обучението участващите служители повишиха знанията и уменията си в областта на стратегическото и оперативно планиране и изградиха нагласа за интерпретиране на сложността в сложните адаптивни системи на местните общности в Област Пазарджик.
290118_2.jpg