home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 В Пазарджик предстои семинар на тема „Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие“

  25. 01. 2018 : 12:44:46

На 26 януари (петък) от 9,30 часа в сградата на Областна администрация - Пазарджик ще се проведе семинар „Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие“ -  път към дългосрочното прекратяване на домашното насилие, организиран от Фондация „Асоциация Анимус” и Фонд за превенция на престъпността ИГА. 


Събитието е част от националната  инициатива за популяризиране и подобряване на проекта на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие (http://animusassociation.org/wp-content/uploads/2017/08/Koordinacionen-mehanizum-doma6no-nasilie.pdf) и е с подкрепата на г-жа Мария Габриел - еврокомисар, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП.
    Домакин на събитието е областният управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев.

             ПРОГРАМА
              на семинар 
       „Координационен механизъм за помощ на пострадали от домашно насилие“ – 
       път към дългосрочното прекратяване на домашното насилие

с подкрепата на г-жа Мария Габриел – Еврокомисар по  цифровата икономика и общество,
зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител
на българската делегация в Групата на ЕНП

Областна администрация - Пазарджик
 26 януари  2018 година

9.00-9.30
Регистрация на участниците


Панел: Съвместни действия за справяне с домашното насилие

9.30-10.00
Откриване на семинара и представяне на партньорите Стефан Мирев, областен управител на област Пазарджик Катя Кръстанова, Фондация „Асоциация Анимус” 
Валентина Гешева, Фонд за превенция на престъпността ИГА
Мария Габриел – видео, приветствие в подкрепа на събитието

10.00-10.30
Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие.
Катя Кръстанова, ФАА

10.30-10.50
Практики в Координираните действия за подкрепа на пострадали от домашно насилие в област Пазарджик
Валентина Гешева, Фонд за превенция на престъпността ИГА

10.50-11.10
Кафе пауза

Панел: Трудности и проблеми в междуинституционалното  сътрудничество

11.10-11.30

Ст. инсп. Г. Георгиев - Областен координатор за домашно насилие, ОДМВР - Пазарджик
11.30-11.50
Съдия Красимир Комсалов - Районен съд  - Пазарджик

11.50-12.10
Георги Кацаров - Районна прокуратура - Пазарджик

12.10-12.30
Димитрия Гърдева - Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”  - Пазарджик
12.30-12.50

Дискусия

12.50-14.00
Обяд

Панел: Услуги за подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие, и работа с лица извършители

14.00-14.30
Услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие на територията на общините в Пазарджишка област.

14.30.14.45
 Успешни нови модели на работа по превенция на домашното насилие.

14.45-15.00
Дискусия