home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Областната епизоотична комисия в Пазарджик прие мерки за организиране на регламентирани пазари за животни

  13. 09. 2017 : 17:25:00

На свое извънредно заседание Областната епизоотична комисия в Пазарджик обсъди и прие Указания до кметовете но общини в изпълнение на заповед на изпълнителния директор на БАБХ относно организиране на регламентирани пазари за животни. Заместник областният управител Йордан Кожухаров председателства заседанието и представи пред членовете на комисията информация от проверки на организацията „Анимал ейнджълс на пазарите за животни в страната.

Данните сочат, че на някои пазари е установено нехуманно отношение към животните. В доклада на организацията попада и област Пазарджик.
На територията на област Пазарджик няма регламентиран пазар за животни, каза по време на зеаседанието директорът на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Петко Митев. Той обясни, че има възможност пазарът в село Черногорово да стане такъв и за целта там са необходими допълнителни дейности. На регламентираните пазари има хуманно отношение към животните – вода, храна, осигурен навес, почистване и обработка на отпадъците от животните. Освен това трябва да има и помещение, в което ветеринарен лекар да може да извърши проверка за здравния статус на животните. Д-р Митев допълни, че в момента търговията с животни в област Пазарджик се осъществява на нерегламентирани пазари. Като пример той посочи случаи на опити за нерегламентирана продажба на животни в кв. „Изток“ в Пазарджик, във Велинград, в с. Варвара.
На днешното заседание на комисията бяха връчени указания на кметовете на общини за изпълнение на заповедта на изпълнителния директор на БАБХ от 4 септември, според които трябва да се проведе обществено обсъждане дали е необходим пазар за живи животни на територията на съответната община. Общинските съвети пък се натоварват да осигурят средства за изграждане на такива пазари. Освен това с помощта на МВР се изисква да се пресече продажбата на стоки с животински произход, който не е доказан или е в разрез със съществуващите изисквания. Необходимо e да не се допуска търговия с живи животни на територията на общинските пазари. От кметовете пък се иска да осигуряват по сигнал на ОДБХ подходящо помещение за временно настаняване на животни без установен стопанин.