home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 „Съединението прави силата“ (United We Stand Strong) става девиз на Българското председателство

  03. 08. 2017 : 14:37:46

„Съединението прави силата“ става мото на Българското председателство на Съвета на ЕС, реши правителството. На английски девизът ще е с превод „United We Stand Strong“.
Мотото е предложено от участниците в поредица от фокус-групи и тествано в национално представително проучване, чиято основна цел е да отговори на въпроса с какви ценности и образи българите асоциират страната ни през призмата на това, с което тя обогатява Европейския съюз.

Изследването показва, че основните общоевропейски ценности, които всички целеви групи посочват като присъщи за българите, са толерантност, солидарност, единство.
Девизът „Съединението прави силата“ е най-разпознаваемият и харесван сред българите. Изразът се свързва с историята на страната ни и държавността, а същевременно отразява и идеята за обединена и солидарна Европа.
Другите предложения за девиз (слоган), които са посочени в социологическите дискусии, но не набират достатъчно подкрепа, са: „Силни заедно“ (Stronger Together), „Заедно можем повече“ (Together We Can Do More), „Сигурност и просперитет“ (Security & Prosperity), „Европа във вярна посока“ (Europe: the Right Way), „Европа на новото поколение“ (Europe of the New Generation).
Участници във фокус-групи са млади хора с различен професионален и възрастов профил, експерти, лидери на мнение, чужденци, които живеят и работят в България. Според тях това, което днес би направило впечатление на чужденците, са: талантливите български деца, качествената интернет връзка, нематериалното културно наследство и етническата толерантност, уникалната природа и натуралната храна.