home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Заместник областният управител Стефан Мирев участва в заседанието на Областния консултативен съвет по животновъдство

  11. 04. 2017 : 17:03:26

В Приемна зала на Областна администрация Пазарджик се проведе първото за годината заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство. Директорът на ОД „Земеделие” Пазарджик, Стоян Траянов представи актуалните за сектора мерки, които предстои да бъдат отворени па Програмата за развитие на селските райони. 

 110417_1.jpgВ заседанието участва и д-р Гошо Ганев – н-к отдел „Здравеопазване на животните” от Областната дирекция по безопасност на храните, който разясни на животновъдите дейността на лабораториите за физикохимичен анализ на млякото от домашните стопанства. Областният консултативен съвет по животновъдство е е създаден на 12.10.2015г., през 2016г. са проведени общо три заседания. Целта е да се подобри комуникацията както между производителите и институциите, така и  между самите животновъди, да се осъществи по-добра опертивна връзка и координация между структурите на МЗХ и животновъдите в област Пазарджик. На провежданите регулярни заседания се разпространява полезна информация сред фермерите в регина, популяризират се добри практики, разглеждат се и се търсят решения на казуси, свързани с регионални проблеми в сектора. Информацията от проведените заседания с изискванията на животновъдите по поставените проблеми се оформят в протоколи, които се предоставят на съответните институции и на Националния консултативен съвет по животновъдство.
110417_2.jpg